Chuyên đề:  PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI khối 5 tuổi
Chuyên đề: PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI khối 5 tuổi
Nhằm nâng cao công tác chăm sóc giáo dục trẻ, ngày mùng 10/ 5 / 2022 Khối 5 tuổi tổ chức triển khai chuyên đề: Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội tới toàn thể giáo viên trong trường.
LQVH: TRUYỆN "GIỌT NƯỚC TÍ XÍU"
LQVH thơ: Xe đạp- Nhà trẻ
Nhận biết: Xe đạp -  xe máy. Nhà trẻ
HĐÂN: DẠY HÁT "EM ĐI QUA NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ"
LQVH: THƠ "ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ"